Mayıs 12, 2014

Mavi vatanın gözcüsü ULAQ

Mavi vatan ULAQ'a emanet, Türkiye'nin silahlı insansız deniz aracı.